මෙම ඉනිමග හොල්ලන්න කාටවත් අවසර නැහැ, හොලවපු දවසට යුද්ධයක් තමයි!

කිතුනුවන්ගේ පුජනීය බිමක් වන ජෙරු සෙලමේ විශේෂ ඉනිමගක් තිබෙනවා. ඔබ මොන තරම් බලවතෙක් උනත් එය සෙලවීමට ඔබට අවසර නැහැ.භෞතිකව එය සෙලවීම අපහසු දෙයක් නොවුනත්, ජෙරුසෙලම් නීතියට අනුව එය සෙලවීම තහනම් කර තිබෙනවා. ඔබ ජෙරුසෙලමට ගොස් එම නීතිය නොතකා ඉනිමග එම ස්ථානයෙන් ඉවත් කරොත්, එම නිසා විශාල කැරැල්ලක් හෝ යුද්ධයක් වුනත් ඇතිවෙන්නට පුළුවන්. එවැන්නක් සිදුවන්නේ ඉතිහාසය, මිනිස් ස්වභාවය, සහ ආගම් වැනි කරුණු මූලික කරගෙනයි.ඔබට පෙනෙනවා ඇති එම ඉනිමග පිහිටා තිබෙන්නේ පැරණි ජෙරු සෙලම් නගරයේ පල්ලියට ඇතුළු වෙන දොරට උඩින් පිහිටි ජනේලයට යටින්. එම පල්ලිය ක්‍රිස්තු වර්ෂ 4 වෙනි ශාත්වර්යට අයත් ඉතාමත්ම පැරණි ගොඩනැගිල්ලකි. ඒ තුල ක්‍රිස්තියානි ආගාමේ පුජනීය ස්ථාන දෙකක් තිබෙනවා. එනම් ජේසු තුමන් කුරුසියට තබා ඇන ගැසූ ස්ථානය, සහ ජේසු තුමන් මරණයෙන් නැගීසිටි බව කියන ස්ථාන දෙකයි. එම නිසා එම අති පුජනීය පල්ලිය විවිධ ක්‍රිස්තියානි නිකායන්ගේ ගෞවරයට පාත්‍ර වෙනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!