මෙම කොන්ක්‍රීට් තට්ටුවට යටින් තිබෙන දෙයට මුළු පෘතුවියම විනාශ කරන්නට පුළුවන්!

මෙය දුපතකවූ සාමාන්‍ය ගොලාර්ධයක් සේ පෙනුනත්, ඒ තුල ඉතාමත්ම භයානක රහසක් සැගව පවතිනවා. එය මුළු ලෝකයටම බලපාන විදියේ දෙයක්. මිනිස් වාසයක් නොමැති දූපතක මෙලෙස කොන්ක්‍රීට් ගොලාර්ධයක් ඉදිකර තිබෙන්නේ ඇයි? එය දැනගත් පසුව නම් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි.මාෂල් අයිලන්ඩ්ස් යනු 50,000ක් පමණ ජනගහනයක් ඇති දුපත් සමුහයකි. එය මැද ජලාශයක් සහිතව සෑදුනු හිරිගල් දූපත් 29ක් පුරා පැතිර පවතිනවා. එවැනි එක් හිරිගල් දිවයිනක් තමයි මේ ඔබ දකින්නේ. එය හඳුන්වන්නේ Runit Island යනුවෙනි. එය 1100ක් තරම්වූ වෙන එනම පිහිටා ඇති දුපත් සමූහයෙන් එකක් ලෙසත් හඳුන්වන්නට පුළුවන්.බැලූ බැල්මට නම් එහි සංචාරය සඳහා උචිත සාමකාමී පරිසරයක් ඇති බව ඔබට පෙනනවා ඇති. පාම් ගස් සහ අවට වූ නිල් ජලය නෙත් සේත් පැහැර ගැනීමට සමත් වෙනවා. අපි කතාකරන මෙම ගොලාර්ධය cactus dome යනුවෙන්ද හඳුන්වනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!