උදෑසන නැගිටපු ගමන් ඇග හිරි කඩනවද ? මෙන්න හේතුව.

උදෑසන නැගිටපු ගමන් ඇග හිරි කඩන එක අපි හැමෝම සිදුකරන දෙයක්. අද උදෑසනත් ඔබ එය සිදුකරන්නට ඇති. මොහොතක් සිතන්න අපේ ශරීරය විශ්මයානුකූල අති සංකීර්ණ පද්ධතියක් නම්, අනිවාරයෙන්ම එයටත් යම් හේතුවක් තිබිය යුතුයි නේද ? ඇත්තටම එකට හේතුව මොකක් වෙන්න පුලුවන්ද ?

උදෑසනින් නැගී සිටි විගස අපි ඈනුම් අරිමින් අත් සහ කකුල් දිග හරිමින් හිරි කැඩීම සිදුකරනවා. එම සහ සම්බන්ධිත ද්විත්ව ක්‍රියාවලිය හඳුන්වන්නේ පැන්ඩිකියූලේෂන් යනුවෙනි. නිදාසිටින විට අපි බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් වලින් වැළකී සිටින නිසා හර්දස්පන්දනය මන්දගාමී වීමක් සිදුවෙනවා. ඒවගේම රුධිර සන්සරණයද අඩුවෙනවා.

යම් පුද්ගලයෙකු එක් ඉරියව්වකින් වැඩි වෙලාවක් ඇලවී සිටින විට මස්පිඩු දැඩි බවකට පත්වෙනවා. එම නිසා උදෑසන නැගී සිටි විගස අතපය දිග හැර හිරිකැඩීමේදී අපේ මුළු සිරුරම අවදිවීමක් සිදුවෙනවා. ඒ විසින් අපේ හර්දස්පන්දනය යතා තත්වයට පත්කරන අතර රුධිර සන්සරණයද හොඳින් සිදුවෙනවා.

ඒවගේම ඇග හිරි කැඩීමේදී දරදඩු වී තිබෙන මස්පිඩු ලිහිල් වීමක්ද සිදුවෙනවා. එවිට අලුත් දවසේ වැඩකටයුතු සුපුරුදු පරිදි සිදුකරන්නට පුළුවන්.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!