මැලිබන් සහ මන්චී, ආරම්භයේ සිට අද දක්වා ඉතිහාස කතාව!

Biscuits කියන වචනය සෑදී තිබෙන්නේ bis cotus කියන ලතින් වචනයෙන්. එහි අර්ථය දෙවරක් පුළුස්සාගත් යන්නයි. බිස්කට් වල ඉතිහාසය පුරාන රෝම අධිරාජ්‍යය දක්වා දිවගියත්, අපි දන්නා බිස්කට් නිර්මානයවීම ආරම්භ වුනේ මධ්‍යතන යුගයේදීයි. මුල්ම කාලයේදී නිපදවනු ලැබූ බිස්කට් වර්ගය බිස්කට් වලට වඩා දෙවරක් පුළුස්සන ලද කේක් යනුවෙන් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මොකද එය නිෂ්පාදනය කරේ කේක් නැවත වරක් උඳුනක් තුලට දමා පුළුස්සා ගැනීම මගින්. නැවත වරක් පුළුස්සා ගත් එම කේක් එක දැඩි බවකින් යුතුවූ අතර, බොහෝ කාලයක් කල්තබා ගැනීමටද හැකියාව තිබුනා. හරියට අද අපි අනුභව කරන බිස්කට් මෙන්. ඉතින් එය එකල විසු රණවිරුවන් සහ ගවේශකයින් අතර බොහෝ සෙයින් ජනප්‍රිය වුනා. 14 වෙනි ලුවිස් රජතුමාගේ එය හැඳින්වුයේ stone bread යනුවෙනි. එහි සිංහල අර්ථය ගල් පාන් හෝ වෙනත් විදියකට ඔබට අර්ථදක්වා ගන්නට පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි බිස්කට් වල ආරම්භය සිදුවුනේ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!