බ්‍රහ්මයා පරදා, ඊශ්වර බියවද්දා, කයිලාසන පර්වතය පවා සෙලවූ මහා රාවණ!

ලංකේශ්වර වෙදමහතා යනු හෙළ වෙදකම ගැන පමණක් නොවෙයි රාවනා ඉතිහාසය පිළිබඳවද රහස් රැසක් දරාගෙන සිටින පඩිරුවනකි. රාවනා පිළිබඳව පුරාවිද්‍යාත්මක සහ ලිඛිත සාක්ෂි නැතැයි පවසන අයට ඔහු ලබාදුන් පිළිතුරු වලින් නිවෙදකයාද නිරුත්තර විය. ඔහු පවසන පරිදි රාවනා රජු යනු බ්‍රහ්මයා පරාජය කොට, ඊශ්වර බියවද්දා, කයිලාසන පර්වතය පවා සොලවපු වීර පුරුෂයෙකි. හඩා වැළපුන සිංහල ජාතියට රාවනා ලබාදුන් අවසාන පණිවිඩය කුමක්ද ?

ශක්තිමත් වීමට නම් සිංහලයා අනුභව කලයුතු දේවල් පිළිබඳව ඔබ දනන්වද ? සිංහලයා සහ රාවනා පිළිබඳව ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටි රහස් රැසක් දැනගන්න මෙම වීඩියෝව නරඹන්න.

සිංහල කම පිළිබඳව පවසන විට ඔහුගේ නෙත් වලට කඳුළු උනන හැටි දකින ඔබද වඩාත් සංවේදී වේවි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!