අප සෞරග්‍රමණ්ඩලය තුල ග්‍රහලෝක 10,000කට වඩා තිබෙනවා.

අප සෞරග්‍රහමණ්ඩලය සතුව ග්‍රහලෝක 8ක් ඇති බව නිලවශයෙන් හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ග්‍රහලෝකයක් යනු සුර්යා වටා ගමන් කරන ගෝලාකාර වස්තුවක් නම්, අප සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය සතුව 200සිට 10,000ක් දක්වාවූ ග්‍රහලෝක ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. මේ වන විටත් එම ග්‍රහලෝක අප සුර්යා වටා ගමන් කරමින් සිටිනවා.

ප්ලුටෝ, එරිස් සහ සීරීස් වැනි වාමන ග්‍රහලෝක සිය ගණනක් අප සෞරග්‍රහමණ්ඩලයේ ඇති බව ඔබ නොදන්නවා ඇති. එම ග්‍රහලෝක වල කක්ෂය පැහැදිලි නිශ්චිත එකක් නොවෙන නිසා ඒවා ග්‍රහලෝක ලෙස හඳුන්වන්නේ නැහැ.

මේ ඔබ දකින්නේ අනෙකුත් ග්‍රහලෝක වල සහ ප්ලුටෝගේ කක්ෂීය ගමන් පථයේ ඇති පැහැදිලි වෙනස් කමයි. එහි කක්ෂය අසාමාන්‍ය ලෙස ඇලවී තිබෙන හැටි ඔබට පෙනෙනවා ඇති.

ඔබට හොඳින් අවබෝධ වෙන ලෙස නිර්මාණය කරපු වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!