පෘතුවියේ ඉපිද පෘතුවියෙන් පිටත මියගිය අවාසනාවන්ත පෘතුවි වාසීන්!

පෘතුවිය මත උපත ලද කිසිම ජීවියෙකුට මරණයෙන් පලා යා නොහැකියි. පෘතුවියෙන් හටගත් එම ජීවීන් නැවත පෘතුවිය මතම මරණයට පත්වෙනවා. නමුත් පෘතුවියේ උපතලද එහෙත් පෘතුවිය මතදී මරණයට පත්වීමට තරම් වාසනාවක් නොතිබූ ජීවීන්ද සිටිනවා කිව්වොත් ඔබ පුදුමයට පත්වේවි. ඒ සඳහා වගකිවයුතු වන්නේ එකල පැවති අභ්‍යවකාශ තරගයයි.

අභ්‍යවකාශ මෙහෙයුම් අතර තුරදී මේ වන විට ගගනගාමීන් 18 දෙනෙක් මරණයට පත්වී තිබෙනවා. ඒ අතරින් 15 දෙනෙක් මරණයට පත්වුණේ අභ්‍යවකාශ යානාවන් දියත් කිරීමේදී සහ නැවත වායුගෝලයට ඇතුළු වීමේදීයි.

අනෙක් තුන් දෙනා අභ්‍යවකාශය තුලදී මරණයට පත්වුනා. ව්ලැඩිස්ලව් වොල්කව්, වික්ටර් පට්සායව් සහ ගෙයෝගි ඩොබෝවොස්කි එම ගගනගාමීන් තුන්දෙනයි. විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන සම්පූර්ණ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!