නාසා ආයතනය පිටසක්වල ජීවීන්ට යැවූ පණිවිඩය

1977 සැප්තැම්බර් 5 වෙනිදා නාසා ආයතනය Voyager 1 අභ්‍යවකාශ යානාව දියත් කරා. අද එම යානාව පෘතුවියේ සිට සැතපුම් බිලියන 12ක් පමණ ඈතට ගමන් කර තිබෙනවා. එම යානාව පිටත අභ්‍යවකාශය වෙත ගමන් කරේ නිකන්ම නොවෙයි. පෘතුවි වාසීන්ගේ ආමන්ත්‍රණයන් ඇතුලත් ස්වර්ණමය රෙකෝඩරයක්ද සහිතවයි.

මේ වන විටත් විශ්වයේ ගැඹුරට ගමන් කරමින් සිටින එම යානාව පිටසක්වල ජීවීන්ගේ නෙත ගැටුනොත්, පෘතුවිය ලෙස හඳුන්වන ජීවී ග්‍රහලෝකයක් ඇති බව ඔවුන්ට දැනගන්නට හැකිවෙනවා.

එම රෙකෝඩයට පෘතුවියේ ජීවය විස්තර කරන ශබ්ද, චායාරූප සහ කෙටි වීඩියෝ සටහන්ද ඇතුලත් කර තිබුනා. කෙටියෙන්ම කිව්වොත් එම රෙකෝඩරයට ඇතුලත් කර තිබුනේ අප මව් ග්‍රහලෝකය වන පෘතුවියේ පෘතුවියේ ආත්මයයි.

පිටසක්වල ජීවීන්ට එම ශබ්දවාහිනී තැටිය හමුවුනත්, එය තේරුම් ගැනීමට අපහසු වෙන්නට පුළුවන්. එම නිසා නාසා ආයතනයට එම ශබ්දවාහිනී තැටිය මත උපදෙස් මාලාවක් මුද්‍රණය කිරීමටද සිදුවුනා.  මෙය ලිපියක් ලෙස කියවනවාට වඩා, වීඩියෝවක් ලෙස නැරඹුවොත් ඔබට හොඳින් තේරුම් ගන්නට පුළුවන්. ඔබ වෙනුවෙන්ම අපි නිර්මාණය කරපු එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!