වායුගෝලයට ජල ලීටර් ලක්ෂයක් නිදහස් කරේ ඇයි ?

වරක් නොවෙයි දෙවරක්ම නාසා ආයතනය ජල ගැලුම් දස දහස් ගණනක් පෘතුවියේ අයනගෝලය මතට හෙලනු ලැබූ බව ඔබ දන්නවාද ? අද නොදුටු ලෝකයෙන් අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ Highwater ලෙස නම්කරනු ලැබූ එම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳවයි.

ඇපලෝ යුගයට පෙර පැවති Highwater ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් දැනුවත් නැහැ. පෘතුවියේ අයනගෝලය මතට ජල ගැලුම් දහස් ගණනක් නිදහස් කිරීමේ තේරුම මොකක්ද ?

නාසා ආයතනය එම ව්‍යාපෘතිය සිදුකරේ එකල පැවති ගැටලුවකට පිළිතුරු සෙවීමටයි. එනම් ඉහල වායුගෝලය මතදී, තාක්ෂණික දෝෂයක් නිසා හෝ ආරක්ෂක හේතූන් මත රොකට එකක් පුපුරා හැරීමට සිදුවුනොත්, එහි අභ්‍යන්තරයේ වූ ඉන්ධන වලට කුමක් සිදුවේවිද යන්න සෙවීමටයි.

විද්‍යාගාරයක් මත මෙවැනි පර්යේෂණයක් සිදුකිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ඉතින් අන්න එම හේතුව නිසා තමයි සැබෑම රොකට් එකක් භාවිතා කරමින්, ඊට ජල ගැලුම් දහස් ගණනක් පුරවා එය ඉහල වායුගෝලය මතදී පුපුරවා හැරීමට තීරණය කරේ.

අවස්තාවන් දෙකකදීම ඉහල වායුගෝලය මතට ජලය රැගෙන ගියේ Saturn පවුලේ Saturn 1 රොකට් එකෙන්. එම රොකට් එකේ ජලය ගබඩා කර තිබුනේ දෙවෙනි සහ තුන්වෙනි stage එක තුලයි.

ප්‍රථම Highwater රොකට් එක දියත් කරේ 1962 අප්‍රේල් 25 වෙනිදා. එම රොකට් එක ඉහල වායුගෝලය තුලට සාර්ථකව දියත් කල අතර, පපුරවා හැරීමටද කටයුතු කර තිබුනා. ඉන් ජල ලීටර් 109,000ක් ඉහල වායුගෝලය තුලට නිදහස් වුනා. එනම් පෘතුවියේ සිට සැතපුම් 93ක් තරම් උන්නතාංෂයකින්.

1962 වර්ෂයේ නොවෙම්බර් 16 වෙනිදා දෙවෙනි වරටත් එම අත්හදාබැලීම සිදුකරා. මෙහිදීත් ඉහල වායුගෝලය තුලට පෙර පරිදිම ජල ලීටර් 109,000ක් නිදහස් කරා. නමුත් මෙවර එය පුපුරවා හැර තිබුනේ පෘතුවියේ සිට සැතපුම් 104ක් තරම් උන්නතාංශයකින්.

ජලය නිදහස් වී තත්පර 5ක් යනවාත් සමගම, එය සැතපුම් 5ක් පුරා පැතිරුණු දැවැන්ත වලාකුලක් බවට පත්වුනා. එම අත්හදාබැලීම නිසා රේඩියෝ සංඛ්‍යාතයන්ටද බලපෑමක් සිදුවී තිබෙනවා.

ඉතින් Highwater ව්‍යාපෘතිය ඇති සාර්ථකවත් ලෙස සිදුකිරීමට නාසා ආයතනයට හැකියාව ලැබුනා. සැටර්න් රොකට් එකක් විද්‍යාත්මක පර්යේෂණයක් සඳහා යොදාගනු ලැබූ පළමු අවස්ථාවද එයයි.

නමුත් අද මෙවැනි පර්යේෂණයක් සිදුකිරීමට අවශ්‍ය වුනොත්, සුපිරි පරිගණක සහ Computer Simulation තාක්ෂණයේ උපකාරයෙන් එය පහසුවෙන්ම සිදුකරන්නට පුළුවන්. ඉන් ඇත්තට සිදුකරන්නේ ස්වාභාවික පද්ධතියක ඩිජිටල් අනුරුවක් නිර්මාණය කර එය පර්යේෂණයට බඳුන් කිරීමයි.

මෙවැනි පර්යේෂණයක් නාසා ආයතනය විසින් සිදුකර බව ඔබ මින්පෙර අසා තිබුනාද ? ඔබේ අදහස අපි සමග බෙදාගන්නට අමතක කරන්නට එපා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!