ඇතුළුවීම කාන්තාවන්ට පමණයි, පිරිමින්ට අවසර නැහැ

ඔබ පිරිමි ජාතිය ගැනම කලකිරී සිටින කාන්තාවක් නම්, පින්ලන්තයට යන්න දැන්ම බඩු ටික ලැස්ති කරගන්න. මොකද පින්ලන්තයේ වෙරළතීරය තුල පිරිමින්ට ඇතුළු වීමට තහනම්, කාන්තාවන්ටම පමණක් වෙන්වූ SuperShe Island යනුවෙන් හඳුන්වන නිවාඩු නිකේතනයක් තිබෙනවා.

එම ස්ථානය ආරම්භ කරේ ක්‍රිස්ටිනා රොත් ලෙස හඳුන්වන කාන්තාවක්. මෙය කාලයක් තිස්සේ ඇයගේ හිතේ තිබුණු සිහිනයක් කිව්වොත් නිවැරදියි. එම දුපත තුල පිරිමි පුළුටක්වත් නොමැති නිසා ඔබට කැමති විදියකට සුවසේ එහි වාසය කරන්නට පුළුවන්.

මෙය කාන්තාවන් සඳහාම වෙන්වූ ස්ථානයක් විනා, පිරිමින්ට විරෝධය දැක්වීමේ අදහසින් සිදුකරනු ලැබූ දෙයක් නොවෙන බව ඇය අදහස් දක්වා සිටිනවා.

පිරිමින් ගැවසෙන ස්ථානයක සිටින විටදී කාන්තාවන් ඔවුන්ගේ භාහිර අලංකරණය පිළිබඳව දැඩි අවදානයක් යොමු කරන නිසා, ඔවුන්ට නිදහස අහිමි වෙන බව ඇය පෞද්ගලිකවම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මෙම ස්ථානය තුල නිවාඩුවක් ගතකිරීමෙදී කාන්තාවන්ට ඒ පිළිබඳව අවදානයක් යොමු නොකර නිදහස් සුවය විඳගන්නට පුළුවන්.

එම නිවාඩු නිකේතනය තුල වෙන් වෙන්ව පිහිටි කැබින් 10ක් පමණ තිබෙනවා. ඒවගේම සම්භාහන මධ්‍යස්ථානයක්ස සහ වික්‍රමාන්විත ක්‍රියාවන් සඳහා වෙන්වූ කල්පයක්ද එහි තිබෙනවා.

ඊට අමතරව ඉවුම් පිහුම් පාඨමාලාවන්, භාවනා සහ යෝගී ව්‍යායාම පන්ති, සහ ශාරීරික සෞඛ්‍යය වැඩිදියුණු කරන ව්‍යායාමයන් වලටද සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්.

මොකද කියන්නේ මෙහි නිවාඩුවක් ගතකරන්න කැමතිද ?

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!