මිහිමත ප්‍රථම පුෂ්පය පිපුනේ කවදාද ?

ක්‍රිටේශස් යුගය පෘතුවියේ ජීවය සඳහා වූ වැදගත්ම කාලයක්ව පැවතියා. එය උරගයින් රජ කරපු කාලයයි. ඒවගේම එම කාලය තුල නානප්‍රකාර විදියේ රෞද්‍ර සහ අමුතු ඩයිනෝසෝරස් සත්වයින් වාසය කරා.

එම භයංකර විශාල සත්වයින්ගේ දෙපතුල් වලට යටින්, එක්තරා අමුතු දෙයක් සිදුවෙමින් තිබුනා. එදා තමයි ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වතාවට පෘතුවිය මත පළමු පුෂ්පය විකසිත වුනේ.

දැනට හමුවී තිබෙන පොසිල වලට අනුව මල්පිපෙන පැලැටි වල ඉතිහාසය වසර මිලියන 125ක් පමණ අතීතයට දිවයනවා. ශාකවල පරිනාමය දෙස අවධානය යොමුකිරීමේදී, මල්පිපෙන ශාක මිහිමත හටගැනීම ඇරඹුණේ ඉතාමත්ම ප්‍රමාදවයි. කරුණාකර  ඔබ වෙනුවෙන්ම නිර්මාණය කරපු පහත වීඩියෝව නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!