පාෂාණමය බිත්තර දාන චීනයේ අභිරහස් පර්වතය!

නුතන විද්‍යාව විසින් ස්වභාවික ලෝකයේ අභිරහස් රැසක්ම විසඳා තිබුනත්, අදටත් විසඳාගත නොහැකි අභිරහස් ස්වභාවික ලෝකය තුල සැගවී තිබෙන බව ඔබ දන්නවාද ? අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ ඔබ මෙතෙක් නොදැන සිටි එවැනි අභිරහසක් පිළිබඳවයි.

චීනයේ ගුසූ පළාත තුල භූවිද්‍යාඥයින් පවා මවිතයට පත්කරපු ඉතාමත්ම අද්භූත පර්වතයක් තිබෙනවා. පරම්පරා ගනාවක් පුරාවට විද්‍යාඥයින් පවා මවිතයට පත්කරපු එම පර්වතයේ අභිරහස පිළිබඳව ඇසුවොත් ඔබත් මවිතයට පත්වේවි.

Chan Da Ya ලෙස හඳුන්වන එම පර්වතයේ සිංහල අර්ථය, බිත්තර දාන කඳු ප්‍රපාතය යන්නයි. චායාරූප සහිතව වැඩි විස්තර දැනගන්න පහත වීඩියෝ එක නරඹන්න.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!