බිල් ගේට්ස් තවදුරටත් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා නොවෙයි

ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා කියූ සැනින් ඔබේ සිතට නැගෙන්නේ බිල් ගේට්ස් වෙන්නට ඇති. අවුරුදු ගණනාවක් ඔහු ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයාව සිටියත්, අද ඔහුට එම තැන අහිමිවී තිබෙනවා. එසේ වුනත් 62 හැවිරිදි බිල් ගේට්ස් තත්පරයකට ඇමරිකානු ඩොලර් 250ක් උපයන බව ඔබ දන්නවාද ?

මෙතරම් මහා ධනවතෙක් වූ බිල් ගේට්ස් පරදවමින් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්වුණේ කව්ද ? ඒ වෙන කිසිවෙකු නොව ඔබ කවුරුත් දන්නා Amazon අයිතිකරු ජෙෆ් බෙසොස් මහතායි. නවතම ආරංචි මාර්ග වලට අනුව 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි 8 වෙනිදා වන විට ඔහුගේ වත්කම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 105.1යි.

1999 වර්ෂයේදී බිල් ගේට්ස්ගේ වත්කම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 100ක් පමණ වුනා. එම නිසා එදා සිට අද දක්වාම ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා ලෙස කිරුළු පැළඳ සිටියා. නමුත් මේ වන විට බිල් ගේට්ස්ග් වත්කම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 93.5යි.

ජෙෆ් බෙසොස් හිටි ගමන් ලොව ධනවත්ම පුද්ගලයා බවට පත්වීමට හේතුව වුනේ, පසුගිය අවුරුද්දක කාලය ඇතුලත amazon හේ කොටස් මිල 57% කින් පමණ ඉහල යාමයි. ඉදිරියේදී එය තවත් වැඩි වෙන්නට පුළුවන්.

ලැබුවාවූ 2018 අවුරුද්දේදීත් amazon සමාගමේ කොටස් මිල 6.6% කින් පමණ නැවත වරක් ඉහලගොස් තිබෙනවා. ආදායම තවත් වැඩිකරගනීමට amazon සමාගම සුපිරි වෙළඳ සැල් දාමයක්ම මිලදීගෙන ඇති බව පැවසෙනවා.

නමුත් විශේෂඥයින් නම් පවසන්නේ බිල් ගේට්ස් දනට පිනට මුදල් ලබා නොදුන්නේ නම්, ඔහුගේ වත්කම මේ වන විට ඩොලර් බිලියන 150 ඉක්මවන බවයි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!