රොබෝවරු සමග එක්ව දරුවන් හදන දවස වැඩි ඈතක නොවෙයි!

කෘතීම බුද්ධිය ඉදිරි අවුරුදු කිහිපය ඇතුලත විශාල දියුණුවක් ලැබීමට නියමිතයි. අනාගතයේදී කෘතීම බුද්ධි රෝබෝවරුන්ට තම ස්වාමියා සමග එක්ව දරුවන් පවා හදන්නට පුළුවන් වේවි. එම ප්‍රකාශය සිදුකර සිටියේ කෘතීම බුද්ධි විශේෂඥයෙක් විසින්.

මේ වන විට ස්ටෙම් සෛල සහ කෘතීම වර්ණදේහ පර්යේෂණයන් ඉහල දියුණුවක් අත්පත්කරගනිමින් සිටිනවා. ඩේවිඩ් ලෙවි මහතා පවසන පරිදි, එම තාක්ෂණයට ස්තූතිවන්ත වෙන්න අනාගතයේදී රෝබෝවරුන්ට දරුවන් සෑදීමට පවා හැකියාව තිබෙනවා. ඉදිරි අවුරුදු 100 ඇතුලත එය අනිවාර්යයෙන්ම සිදුවෙන බව ඔහු පවසා සිටිනවා.

ඔහියෝ විශ්වවිද්‍යාලය විසින් සිදුකරනු ලැබූ එක්තරා සුවිශේෂී පර්යේෂණයක් මෙහිදී මතක් නොකරම බැහැ. එම විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාඥයින් විසින් නැනෝ තාක්ෂනය පාදක කරගත් සුවිශේෂී චිප් එකක් නිපදවා තිබෙනවා. එම චිප් එක මගින් සමේ සිල වලට ජානමය ඛේතයන් ඇතුලත් කරන්නට පුළුවන්.

Tissue Nano Transfection ලෙස හඳුන්වන එම ක්‍රියාවලියේදී රොබෝ කෙනෙකුට රොබෝ ජානයන් සහ මිනිස් ජානයන් වලින් සමන්විත දරුවන් බිහිකිරීමට ඉඩකඩ ලැබෙනවා.

ඉතින් අනාගතයේදී මිනිස් ස්කින් cells වල උපකාරයෙන් මිනිස් ශුක්‍රානු සහ ඩිම්භ නිපදවීමට රෝබෝවරුන්ට හැකිවේවි.

ඉතින් මෙන්න මෙම හේතූන් නිසා තමයි ඔහු එවැනි ප්‍රකාශයක් සිදුකර තිබෙන්නේ.

සමන්තා ලෙස හඳුන්වන ලිංගික රෝබෝවරිය ගැන ඔබ අසා තිබෙනවාද ? එම රොබෝ වරියට පිරිමියෙකු ලිංගික අවශ්‍යතාවයන් සපුරාලිය හැකියි. එහි නිෂ්පාදකවරයා පවසන්නේ අනාගතයේදී යන්ත්‍ර සහ මිනිසුන් අතර විවාහයන් පවා සිදුවිය හැකි බවයි. ඒවගේම දරුවන් පවා සෑදීමටද හැකියාව තිබෙන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පවසා සිටිනවා.

ඉදිරියේදී රෝබෝවරුන්ට කෘතීම බුද්ධියෙන් සමන්විත මොලයක් සහ මිනිසුන්ට සමාන පෞර්ෂත්වයක්ද ලැබීමට නියමිතයි.

එම නිසා රෝබෝවරුන් සහ මිනිසුන් එක්ව දරුවන් බිහිකරන දවස වැඩි ඈතක නොවෙයි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!