වසර 6000ක් පැරණි හිස්කබල සුනාමියෙන් මියගිය ලොව පැරණිතම පුද්ගලයාගේ.

අද අපි අත්විඳින සුනාමි තත්වයන්ට වඩා අතීතයේ පැමිණි සුනාමි තත්වයන් ඉතාමත්ම විශාල විනාශකාරී ස්වභාවයක් ගෙන තිබුනා. අද එවැනි සුනාමි තත්වයක් ඇතිවුනා නම් විශාල ජීවිත හානියක් සිදුවීමට ඉඩ තිබෙනවා.

මෑතකදී සිදුකරනු ලැබූ අධ්‍යයනයකින් අපූරු කරුණක් හෙළිවී තිබුනා. එනම් 1929 වර්ෂයේදී පැපුවා නිව් ගිනියාවෙන් හමුවූ හිස්කබල, මීට බොහෝ කලකට පෙර සුනාමියකින් මියගිය පුද්ගලයෙකුට අයත් එකක් බවයි.

Aitape Skull ලෙස හඳුන්වන එම හමුවී තිබුනේ පැපුවා නිව්ගිනියාවේ කුඩා වෙරළබඩ නගරයකින්. වසර 6000ක් පමණ පැරණි බව අනුමාන කරන එම හිස්කබල පැපුවා නිව්ගිනියාවේ වෙරළකින් හමුවුනේ කෙසේද යන්න සෙවීමට පර්යේෂණ ගණනාවක්ම සිදුකර තිබුනා.

විද්‍යාඥයින් ඉවිස්න් මෙම හිස්කබල හමුවූ ප්‍රදේශයේ රොන්මඩ පරික්ෂා කළා. එහිදී හෙළිවුණේ එම ප්‍රදේශය සුනාමි තත්වයන් කිහිපයකටම මුහුණදී ඇති බවයි. 1998 වර්ෂයේදීත් එම ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව සුනාමි තත්වයක් ඇතිව තිබුනා. පැපුවා නිව්ගිනියා කලාපය සක්‍රීය භූචලන ප්‍රදේශයක් වීම ඊට ප්‍රධානම හේතුවක් වෙන්නටත් පුළුවන්.

සියලු විද්‍යාත්මක නිරීක්ෂණ වලින් පසුව විද්‍යාඥයින් පැමිණි නිගමනය නම්, මෙම හිස්කබල මීට වසර දහස් ගණනකට පෙර ඇතිවූ සුනාමියකින් කෙලින්ම මියගිය පුද්ගලයෙකුට අයත් එකක් හෝ සුනාමිය ඇතිවීමට පෙර එම ප්‍රදේශයේ මිහිදන් කරනු ලැබූවගේ හිස්කබලක් විය හැකිබවයි.

නමුත් විද්‍යාඥයින් අතරින් බහුතරයක් පවසා සිටින්නේ, මෙය අප දන්නා ඉතිහාසය තුල සුනාමියකින් මියගිය පැරණිතම මිනිසාට අයත් හිස්කබලක් බවයි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!