සෞරගහමණ්ඩලයේ පිහිටි සාගර වල ජීවීන්ද සිටිනවා විය හැකියි!

මිනිසාට පෘතුවියේ සාගරයන් පිළිබඳව ඇති දැනුමට වඩා වැඩි දැනුමක් අභ්‍යවකාශය පිළිබඳව තිබෙනවා. ඒවගේම පෘතුවියෙන් භාහිර වෙනත් ග්‍රහලෝක වල පිහිටි සාගරයන් පිළිබඳවත් අපි දන්නවා. විශ්වාස කරන්නත් බැහැ නේද ? අද අපි ඒ පිළිබඳව කතාකරමු.

අපි දන්නා විදියට ස්ථීර ජල සැපයුමක් ඇති විශ්වයේ වූ එකම ග්‍රහලෝකය පෘතුවිය පමණයි. ඊට අමතරව වෙනත් විශ්වීය වස්තූන් සතුවත් ජල සාගරයන් ඇති බව හෙළිවී තිබෙනවා. බ්‍රහස්පති ග්‍රහයාගේ යුරෝපා සහ ගැනිමීඩ් චන්ද්‍රයින් සහ සෙනසුරුගේ එන්සිලඩස් චන්ද්‍රයා ඒ අතරින් කිහිපයකි. නමුත් ඒවාගේ ජලය පවතින්නේ මතුපිට අයිස් තට්ටුවට යටින්.

2016 වර්ෂයේ Geophysical Research Letters හී ප්‍රකාශයට පත්වුණු පුවතක් වෙත අපි අවදානය යොමු කරමු. එනම් සෙනසුරුගේ එන්සිලඩ්ස් චන්ද්‍රයාගේ මාධ්‍යය ඝන පාෂාණ වලින් සැදුම්ලත් බවත්, එහි අභ්‍යන්තරික සාගරයක් සහ අයිස් වැස්මක් ඇති බවයි.

කැසීනි යානාවෙන් ලබාගත් දත්ත භාවිතා කරමින් විද්‍යාඥයින් පැමිණි අවසාන නිගමනය නම්, කිලෝමීටර් 22ක් ඝනකම අයිස් වැස්මට යටින් ලවන ජලයෙන් සමන්විත සාගරයක් ඇති බවයි.

එම චන්ද්‍රයා සෙනසුරු වටා ගමන් කිරීමේදී යම් වෙවුලුමකට ලක්වෙන බව පෙනීගොස් තිබුනා. විද්‍යාඥයින් ඉන් පැමිණි නිගමනය නම් මතුපිට අයිස් වැස්ම මධ්‍යයේ පිහිටි ඝන පාෂාණ කොටස සමග සම්බන්ධවී නොමැති බවයි. ඉන් අදහස් කරන්නේ විශාල ජල සාගරයක් මත එම අයිස් වැස්ම පාවෙමින් තිබෙන බවයි.

එම චන්ද්‍රයාගේම දක්ෂිණ අර්ධගෝලය මත උණු දිය උල්පතකින් වතුර විදිනවා වැනි ගීසර 100 ගණනක් දර්ශනය වී තිබුනා. ඉන් පිටවූ මීදුම තුලින් ගමන් කිරීමේදී කැසීනි යානාවට දර්ශනය වුනේ ඒ ලවන ජලය බවයි. ඉතින් එම ඝන අයිස් තට්ටුවට යටින් පිහිටි සාගරයේ ජීවීන් වෙසීමට පවා ඉඩකඩ තිබෙනවා.

එම ගීසරයන් වලින් පිටවෙන ජලය ආරක්ෂිතව එකතුකරගත හැකි යානාවක් නිපදවීමට හැකි නම්, ජීවීන් වෙසෙනවාද යන්න තහවුරු කරගන්නට පුළුවන්.

බ්‍රහස්පතිගේ යුරෝපා චන්ද්‍රයා මතත් සාගරයක් පවතිනවා. එම චන්ද්‍රයා අප චන්ද්‍රයාට වඩා ප්‍රමාණයෙන් කුඩා වුනත්, ප්ලුටෝ ග්‍රහයාට වඩා ප්‍රමාණයෙන් විශාලයි. නාසා ආයතනය විශ්වාස කරන්නේ පෘතුවියේ එම එම චන්ද්‍රයාගේ මාධ්‍යයේ පිහිටි core එක යකඩ වලින් සැදී තිබෙන බවයි. ඒවගේම එහි පිටවැස්ම පෘතුවියේ මෙන් පාෂාණමය එකක් බවත්, එහි මතුපිට ලවන ජලයෙන් සමන්විත සාගරයක් ඇති බවත් නාසා ආයතනය විශ්වාස කරනවා. නමුත් යුරෝපා චන්ද්‍රයාගේ මතුපිට අයිස් ස්තරයකින් වැසී පවතිනවා.

නමුත් එන්සිලඩස් චන්ද්‍රයාට වඩා යුරෝපා චන්ද්‍රයා ඉතාමත්ම විශේෂයි. ජීවයක් පැවතීමට ශක්තිය,ජලය සහ උණුසුම වැනි ප්‍රධාන සාධකයන් අවශ්‍ය වෙන බව ඔබ දන්නවා ඇති. නාසා ආයතනය අනුමාන කරන පරිදි යුරෝපා චන්ද්‍රයාගේ අයිස් ස්තරයට යටින් සක්‍රීය ගිනිකඳු පැවතීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඉන් අදහස් කරන්නේ ජීවය සඳහා අවැසි උණුසුම සහ පෝෂකද එහි අන්තර්ගතව පවතින බවයි. ඒවගේම පෘතුවියේ වගේම යුරෝපා චන්ද්‍රයා තුලත් Redox Reaction එකක් පැවතීමට ඉඩ තිබෙනවා.

මේ සියලු කරුණු සලකා බලනවිට පවසන්නට තිබෙන්නේ යුරෝපා චන්ද්‍රයා මත ජීවය පැවතිය හැකි බවයි.

සෞරග්‍රහමණ්ඩලයේ වූ වෙනත් සාගරයන් අධ්‍යයනය කිරීමෙන්, අප පෘතුවියේ වූ සාගරයන්හී ක්‍රියාකාරිත්වයත් වඩාත් හොඳින් අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන් වේවි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!