වසර 1500ක් පැරණි මමියේ Adidas සපත්තු දෙකක්? (ඇත්ත හෙළිවෙයි)

මොන්ගෝලියා වල සිදුකරනු ලැබූ කැනීම් වලින් Adidas සපත්තු දෙකකට සමාන සපත්තු දෙකක් පැළඳ සිටින මමියක් හමුව තිබුනා. 2016 වර්ෂයේදී අන්තර්ජාලය කළඹපු එම පුවතෙන් ඔබත් පුදුමයට පත්වෙන්නට ඇති. මේවන විට විද්‍යාඥයින් එම මමියේ සපත්තු දෙකද ඇතුළුව සම්පූර්ණ මමියම ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කර තිඉබෙනවා.

බැලූ බැල්මට එම මමියේ සපත්තු දෙක Adidas සපත්තු දෙකකට සමාන බව පෙනෙන්නට තිබුනත්, එය දණහිස් මට්ටමට වෙනකන් උස්ව පිහිටි බූට් වර්ගයේ සපත්තු දෙකක් බව මේ වනවිට හෙළිවී තිබෙනවා. රතු කළු වයිරම් වලින් යුත් එම සපත්තු දෙකේ අඩිය ලෙදර් වලින් නිෂ්පාදනය කර තිබෙන අතර අලංකාරවත් බකල් දෙකක්ද එයටම සවිකර තිබෙනවා.

වසර දහස් ගණනකට පමණ පෙර විසූ මිනිසෙකු සතුව කෙසේ Adidas සපත්තු ජෝඩුවක් පවතින්නද ? මෙම සිදුවීම පාදක කරගෙන කාලතරණය සත්‍යයක් බව ඔප්පු කරන්නට වෙර දැරූ පිරිසක්ද සිටියා. නමුත් දැන් එම සියලු මත කුණු කූඩයට විසිවී හමාරයි.

පුරාවිද්‍යාඥයින් පවසන පරිදි මෙම මමිය මොන්ගෝලියාවේ අල්ටායි කඳුකරය තුල මියගිය කාන්තාවකට අයත් එකක්. ඒවගේම ඇයගේ මරණය මීට වසර 1500 කට පමණ පෙර සිදුවෙන්නට ඇති බව තමයි පුරාවිද්‍යාඥයින් අනුමාන කරන්නේ.

එම මමියේ තිබී කුඩා බෑගයක්ද හමුවී තිබෙනවා.

එපමණක් නොවෙයි ඒ සමගම පනාවක්, කන්නාඩියක්, කුඩා පිහියක්, සැදෑලයක් සහ අශ්වයෙකුගේ ශේෂ කොටස්ද හමුවී තිබුනා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!