පෘතුවියට සමානම ග්‍රහලෝකයක් විද්‍යාඥයින් සොයාගනියි!

අප පෘතුවියට ආලෝක වර්ෂ 11ක් එපිටින් පෘතුවියට සමාන ග්‍රහලෝකයක් විද්‍යාඥයින් සොයාගෙන තිබෙනවා. විද්‍යාඥයින් විශ්වාස කරන පරිදි එහි ජීවීන් වාසය කිරීමට ඉඩ තිබෙනවා. අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ එම නවතම සොයාගැනීම පිළිබඳවයි.

පෘතුවියට සමාන ලක්ෂණ ඇති එම ග්‍රහලෝකය නම්කර තිබෙන්නේ Ross 128b යනුවෙනි. එය කක්ෂගතවන්නේ Ross 128 ලෙස හඳුන්වන තාරකාවක් වටායි.

විද්‍යාඥයින් පසුගිය වසර කිහිපය පුරාවට ජීවයට හිතකර තත්වයේ පවතින ගරහලෝක සෙවීමට විශාල වශයෙන් උනන්දු වුනා. නමුත් සෞරග්‍රහමණ්ඩලයට එපිටින් පිහිටි වෙනත් තාරකාවන් වටා කක්ෂගතවෙන ග්‍රහලෝක සොයාගැනීම ඉතාමාත්ම දුෂ්කරයි. මොකද එම ග්‍රහලෝක ප්‍රමාණයෙන් ඉතාමත්ම කුඩායි. සාමාන්‍යය දුරේක්ෂයන්ගෙන් එම ග්‍රහලෝක දැකගැනීමට හැකියාවක නැහැ.

තාරකාවන් විසින් ආලෝකය පිටකරත් ග්‍රහලෝක ආලෝකයක් පිටකරන්නේ නැහැ. එම නිසා තාරකාවන් වල දීප්තිමත් ආලෝකය නිසා ග්‍රහලෝක නොපෙනී යනවා. නමුත් (Radial Velocity) තාක්ෂණික ක්‍රමවේදය යොදාගනිමින් අපිට එම ග්‍රහලෝක හඳුනාගන්නට පුළුවන්.

විද්‍යාඥයින් බොහෝවිට සිදුකරන්නේ තාරකාවන් වල කුඩා වෙවුලුම් වෙත අවදානය යොමුකිරීමයි. මොකද ඒ වටා කක්ෂගතවෙන ග්‍රහලෝකයේ ගුරුත්වාකර්ෂණ බලපෑම නිසා තාරකාව සුළු වශයෙන් වෙවුලුමකට ලක්වෙනවා. එම වෙවුලුම විසින් කක්ෂගතවී සිටින ග්‍රහලෝකය පිළිබඳව බොහෝ දේවල් පවසා සිටිනවා.

එම දත්තයන්ට අනුව Ross 128b ග්‍රහලෝකය පෘතුවියට වඩා 1.35 ගුණයකින් විශාල විය යුතුයි. ඒවගේම අප පෘතුවියට වඩා එම ග්‍රහලෝකය සුර්යාට ඉතාමත්ම ආසන්නයෙන් සිටිනවා. නමුත් එය වාමන තාරකාවක් වීම නිසා අප සුර්යාට වඩා සිසිල් බවකින් යුක්තයි. ඉන් අදහස් කරන්නේ එම ග්‍රහලෝකය එම වාමන තාරකාවට වඩාත් ආසන්නයෙන් සිටියත්, එහි ජීවීන්ට හිතකර උෂ්ණත්වයක් පවතින බවයි.

එම ග්‍රහලෝකය අප පෘතුවියට වඩා සිසිල් විය යුතුයි. විද්‍යාඥයින් අනුමාන කරන්නේ එහි සාමාන්‍යය උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් අංශක 23ක් පමණ විය යුතු බවයි. එය ජීවයට සහයෝගය දක්වන ඉතාමත්ම ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්ව අගයකි.

නාසා ආයතනය විසින් පෘතුවිය වැනි ග්‍රහලෝකයක් සොයාගත් පළමු අවස්තාව මෙය නොවෙයි. මීට පෙර අලෝක වර්ෂ 4.2ක් එපිටින් පිහිටි ග්‍රහලෝකයක් සොයාගෙන තිබුනා. නමුත් එම ග්‍රහලෝකයටත් වඩා මෙම ග්‍රහලෝකය ජීවයට හිතකර තත්වයේ පවතිනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!