කුරුලෑ හේතුවෙන් මුහුණේ ඇතිවුණු කැළැල් මකාගන්න සාර්ථකම ස්වභාවික ප්‍රතිකාරය.

කුරුලෑ හේතුවෙන් මුහුණේ ඇතිවුණු කැළැල් මකාගන්න සාර්ථකම ස්වභාවික ප්‍රතිකාරය.

මෙය ඉතාමත්ම පහසුවෙන් නිවසේදීම සකසාගත හැකි සාර්ථකම ස්වභාවික ප්‍රතිකාරයකි. එම නිසා මෙම ප්‍රතිකාරය භාවිතා කිරීමට ඔබට කිසිඳු බාදාවක් ඇත්තේ නැහැ.

විටමින් ඒ පෝෂණය ඔබේ සමට කෙතරම් ගුනදායකද යන්න අමුතුවෙන් පවන්නට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ බව ඔබ හොඳින්ම දන්නවා ඇති.

වසානාවකට එම විටමින් ඒ පෝෂණය කැරට් වල බහුවලම අන්තර්ගත වී තිඛෙනවා. කුරුලෑ හේතුවෙන් මුහුණේ ඇතිවී තිඛෙන කැළැල් සහ රතුගතිය ඉක්මනින්ම සුවකරගන්නට භාවිතා කළහැකි ඵලදායිතම විටමින් වර්ගය වන්නේද එයයි.

මුහුණේ කුරුලෑ කැළැල් ඇතිවීම නිසා ඔබ පීඩාවට පත්වී සිටින කෙනෙක් නම්, එම තත්වය සුවකරගැනීම සඳහා ඔබට අවශ්‍ය කරන්නේ කැරට් අල කිහිපයක් පමණයි. කැරට් අල කිහිපයක් ගෙන කුඩාවට කපාගෙන ඇඹරුම් යන්ත්‍රයක් භාවිතා කරමින් ඝනකම මිශ්‍රණයක් බවට පත්වන තුරු හොඳින් අඹරාගන්න.

කැරට් වල වැඩිපුර වතුර අන්තර්ගත වෙන නිසා, මුහුණේ ආලේප කිරීමට ප්‍රමාණවත් වෙන තරමේ ඝනකම මිශ්‍රණයක් සකසා ගැනීම තරමක් අපහසු කාර්යයක් වෙන්නට පුළුවන්. එම නිසා ඊට පාන් පිටි ස්වල්පයක් එකතු කරගන්නවානම් කැරට් මිශ්‍රණය තරමක් ඝන කරගන්නට හැකියාව තිඛෙනවා.

එලෙස සාදාගත් මිශ්‍රණය අසාදිත ප්‍රදේශයේ ගල්වා, මිනිත්තු 10ක් පමණ තිඛෙන්නට ඉඩ හරින්න. පසුව ඇල්මැරුණු ජලයෙන් මුහුණ සෝදා, තුවායක් භාවිතා කරමින් සෙමින් අතින් තට්ටු කරමින් මුහුණේ ඇති ජලය වියලා ගන්න.

දිනපතා මෙම ප්‍රතිකාරය සිදුකරනවානම් ඔබ අපේක්ෂා කරන ප්‍රතිපලය වඩාත් ඉක්මනින්ම ලබාගන්නට පුළුවන් වේවි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!