ඔබේ නිවසේ මෙම පැළෑටිය තිබෙනවානම් මීයන් සහ කෘමි සතුන් දකින්නවත් ලැබෙන්නේ නැහැ.

මෙම ලිපිය පටන් ගන්නට කලින් මම ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නට කැමතියි. පේපර්මින්ට් සුවඳට මකුළුවන් සහ අනෙකුත් කෘමි සතුන් විකර්ෂණය වෙන බව ඔබ අසා තිබෙනවාද? එය සත්‍යයක් වුනත් තවමත් බොහෝ දෙනෙක් ඒ පිළිබඳව නොදැන සිටීම අවාසනාවට කරුණකි. පෙපර්මින්ට් ඔයිල් වලට ස්තූතිවන්ත වෙන්න ඔබේ නිවසේ වෙසෙන කරදරකාර කෘමි සතුන් ඉතාමත්ම පහසුවෙන් ඔබට පලවාහරින්නට පුළුවන් බව මතක තබාගන්න.

ස්ප්‍රේ බෝතලයකට වතුර පුරවාගෙන ඊට පෙපර්මින්ට් ඔයිල් බින්දු 10ක් හෝ15ක් අතර ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. කලවම් කරගත් පසුව ඉන් පෙපර්මින්ට් සුවඳක් නොදැනේනම් තව පෙපර්මින්ට් ඔයිල් බිඳු කිහිපයක් එකතු කරගන්නට අමතක කරන්න එපා. මීලගට ඔබට කරන්න තිබෙන්නේ මකුළුවන්, කුරුමිණියන් සහ කැරපොත්තන් ගැවසෙන ස්ථාන වලට එය ස්ප්‍රේ කිරීම පමණයි. එම සුවඳට ප්‍රිය නොකරන කෘමි සතුන් ඔබේ නිවසෙන් පලා යනවාට කිසම සැකයක් නැහැ.

එය තවත් ප්‍රභල කරගැනීමට අවශ්‍ය නම්, පේපර් මින්ට් ඔයිල් වලින් පොගවාගත් පුළුන් කූරක් මකුළුවන් වැනි කෘමි සතුන් ඇතුළු වෙන ස්ථානයක තබන්න. එය ඉතාමත්ම සරල දෙයක් වුනත් එමගින් ලැබෙන ප්‍රතිපල දකින ඔබ මවිතයට පත්වේවි. ඔබ නොදැන සිටියාට පෙපර්මින්ට් ඔයිල් භාවිතා කරමින් හිසරදය සහ අජීරණය වැනි තත්වයන් සමනය කරගන්නට පුළුවන්. ඔබට මකුලුවන්ගෙන් සහ වෙනත් කෘමි සතුන්ගෙන් කරදර තිඛෙනවානම් මෙම සරල ක්‍රමවේදය භාවිතා කරන ලෙස අපි නිර්දේශකරනවා.

මීට අමතරව ඔබට පෙපර්මින්ට් පැලයක් කුඩා පෝච්චියක සිටුවා නිවසට සුළං ඇතුළු වෙන ස්ථානයකින් තබාගන්නට පුළුවන්. එමගිනුත් කෘමි සතුන් සාර්ථකව විකර්ෂණය කරගන්නට හැකියාව තිබෙන බව පැවසෙනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!