අන්තර්ජාතික අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය කඩාගෙන වැටෙන ස්ථානය සහ දිනය හෙළිවෙයි.

ඔබ නොදුටු ලෝකය චැනල් එක සමග නිතර රැඳී සිටින කෙනෙක් නම්, චීනයේ Tiyanong 1 අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය පාලනයෙන් ගිලිහීගොස් තිබෙන බව ඔබ දන්නවා ඇති.

දැන් විද්‍යාඥයින් එම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය කඩාගෙන වැටෙන්නේ කවදාද සහ කඩාගෙන වැටීමට අවදානමක් ඇති ස්ථාන අනුමාන කිරීමට සමත්වී තිබෙනවා.

යුරෝපියානු අභ්‍යවකාශ කාර්යාංශය පවසන පරිදි, ටොන් 8.5ක් බර එම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය 2018 වර්ෂයේ ජනවාරි සහ මාර්තු අතර දවසක පෘතුවියට කඩාගෙන වැටෙන්නට පුළුවන්.

කඩාගෙන වැටෙන නිවැරදිම ස්ථානය තිතටම පැවසීමට නොහැකි වුනත්, එය කඩාගෙන වැටෙන්නට ඉඩ තිබෙන දේශාංශ කලාපයක් අනුමාන කර තිබෙනවා. ස්පාඥ්ඥය, ඉතාලිය, ඉන්දියාව සහ ඇමරිකාවේ ඇතැම් කොටස් අවදානම් කලාප ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා.

එම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය වායු ගෝලයට ඇතුළුවීමේදී කැබලි වලට කැඩී බිඳී යන නිසා, හිනිගෙන දැවෙමින් එහි සුන්බුන් පෘතුවිය මත පතිත වෙන්නට පුළුවන්.

ලබන අවුරුද්ද ආරම්භ වෙනවාත් සමග එය කඩාවැටීමට නියමිත ස්ථානය නිවැරදිවම දැනගැනීමට, අන්තර්ජාතික ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට සුදානම් බව යුරෝපියානු අභ්‍යවකාශ කාර්යාංශය නිවේදනය කර තිබෙනවා.

මේ වන විට එම අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානය රැඳී සිටින්නේ කිලෝමීටර් 300ක් තරම් උන්නතාංශයකින්. ලබන අවුරුද්දේ මුල වන විට එහි උන්නතාංශය පිරිහී එය පොලවට කඩාගෙන වැටීමට නියමිතයි.

අභ්‍යවකාශ යානාවක සුන්බුන් කඩා වැටි කිසිම ජීවිත හානියක් මෙතෙක් සිදුවී නැහැ. මෙම යානාවේ බොහොමයක් කොටස් වායුගෝලය තුලදී ගිනිගෙන දැවී යන්නට පුළුවන්. එම නිසා ඔබ කලබලයට පත්විය යුතු නැහැ.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!