අයිෆෝන් 10 අලෙවියෙන් සැම්සුන් ආයතනය බිලියන ගණනින් ලාබ ලබනවා.

සැම්සුන් ආයතනය නොට් 8 ස්මාට් දුරකථනය සාර්ථකව වෙළඳපොලට හඳුන්වාදී තිබෙනවා. ඒ සම්බන්දයෙන් සතුටුවීමට සැම්සුන් ආයතනයට සාදරන හේතුවක් තිබෙනවා. නමුත් සැම්සුන් ආයතනය ඉතිහාසයේ ප්‍රථමවරට, තම ප්‍රභල ප්‍රතිවාදියාගේ සාර්ථකත්වය දැක සතුටු වෙනවා කිව්වොත්, ඔබ පුදුමයට පත්වේවි. විශ්වාස කරන්න, සැම්සුන් ආයතනය ඇපල් ආයතනයේ අයිෆෝන් 10 අලෙවිය වැඩිවෙනවා දැකීමට ඉතාමත්ම ප්‍රීතියෙන් සිටිනවා.

විදෙස් මාද්‍යය වාර්තා කරන පරිදි ඇපල් ආයතනය විසින් විකුණන සෑම අයිෆෝන් 10 දුරකතනයකින්ම, සැම්සුන් ආයතනයට ඩොලර් 110ක් වැනි මුදලක් ලැබෙනවා. ඊට හේතුව කුමක්ද කියා දැන් අපි සොයාබලමු.

ඇපල් ආයතනයේ අලුත්ම දුරකථනය සඳහා භාවිතා කර තිබෙන්නේ OLED තිරයක්. ඇපල් ආයතනය එවැනි දර්ශන තිර නිෂ්පාදනය නොකරන නිසා, OLED දර්ශන තිර සැම්සුන් ආයතනයෙන් ලබාගන්නට සිදුවී තිබෙනවා. නොදුටු ලෝකයට වාර්තා වෙන පරිදි, අයිෆෝන් 10 දුරකතන වල දර්ශන තිර සහ මෙමරි චිප් දෙකම සපයන්නේ සැම්සුන් ආයතනය විසින්.

එම නිසා ඉතිහාසයේ ප්‍රථම වරට තම ප්‍රතිවාදියාගේ සාර්ථකත්වය වෙනුවෙන් සැම්සුන් ආයතනය සුභ පතනවා විය යුතුයි. මොකද ඉන් ඔවුන්ට විශාල ලාබයක් ලැබෙනවා. ඇපල් ආයතනය 2019 වන විට අයිෆෝන් 10 මිලියන 130ක් පමණ විකිණීමට ඉඩ තිබෙනවා. ඉන් සැම්සුන් ආයතනයට ලැබෙන ආදායම ඩොලර් බිලියන 14ක් පමණ වෙනවා. නිෂ්පාදන වියදම කපාහැරියත් ලාබය ඩොලර් බිලයන ගණනක් වෙනවා.

අලෙවි වෙන සෑම සැම්සුන් 8 දුරකතනයකින්ම සැම්සුන් ආයතනයට ඩොලර් 202ක ශුද්ධ ලාබයක් ලැබෙනවා. ව්‍යාපාරික විශ්ලේෂණයන් වලට අනුව ඉදිරි මාස 20 ඇතුලත සැම්සුන් ආයතනයට ඒකක මිලියන 50ක් පමණ විකිණීමට හැකිවේවි. ඉන් සැම්සුන් ආයතනයට ඩොලර් බිලියන 10ක ලාබයක් ලැබෙනවා. මෙම තොරතුරු විශ්ලේෂණයන්ට අනුව, තම නිෂ්පාදන අලෙවියට වඩා ඩොලර් බිලියන 4ක ලාබයක්, අයිෆෝන් 10 අලෙවියන් සැම්සුන් ආයතනය සතු වෙනවා.

මෙම ගනුදෙනුවෙන් සැම්සුන් ආයතනයට ලැබෙන ලාබය ඉතාමත්ම විශාලයි. සැම්සුන් ආයතනයට හොඳ තරගයක් ලබාදීමට නම්, ඇපල් ආයතනය අනාගතයේදී තමා විසින්ම අදාළ කොටස් නිෂ්පාදනය කරගැනීමට පෙළඹිය යුතුයි. එසේත් නොමැති නම් වෙනත් තැනකින් එම කොටස් මිලදීගත යුතුයි.

නමුත් දැන් පවතින තත්වය අනුව සැම්සුන් ආයතනයට විශාල වාසියක් අත්වෙනවා.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!