පිටසක්වල ජීවීන් පිළිබඳව අපිට පැවසූ සියල්ල බොරු

ශතවර්ෂ ගණනාවක් පුරාවට මිනිස් වර්ගයා විසින් අවබෝධ කරගැනීමට වෙහෙසුණු එක් ගැටළුවක් තිබෙනවා. එනම් මෙම අනන්ත විශ්වයේ වෙසෙන එකම ජීවී විශේෂය අපිද ? එසේත් නොමැති නම් වෙනත් ජීවීන් වෙසෙනවාද යන්නයි. ඇත්තටම එවැනි ජීවීන් විශේෂයක් සිටිනවානම්, ඔවුන් සමග සාමාකාමී සන්නිවේදනයක් ගොඩනගා ගැනීමට උත්සහ ක‍රන විද්‍යාඥයින් අදටත් වෙසෙනවා.

නිහඬ විශ්වය දෙස බලා සිටි මිනිසුන් අතින් පැරඩොක්ස් ලෙස හඳුන්වන විද්‍යාත්මක න්‍යායයන් රාශියක් බිහිවුණා. ඒ අතරින් ෆර්මි පැරඩොක්ස් ලෙස හඳුන්වන කොටස ඉතාමත්ම විශේෂයි. ඉන් විස්තර වන්නේ පිටසක්වල ජීවීන් වෙසෙනවානම්, ඔවුන්ගේ පැවැත්ම සනාත කරන කිසිම ක්‍රියාකාරකමක් අපිට දර්ශනය නොවන්නේ ඇයිද යන්න පිළිබඳවයි.

එක් උපකල්පනයක් විසින් ඊට පිළිතුරු ලබාදී තිබෙනවා. එය පැහැදිලි කිරීම ඔබට විශ්වාස කිරීමට පවා අපහසු වෙන්නට පුළුවන්. ඇතැම් දියුණු පිටසක්වල ශිෂ්ටාචාරයන් ඔවුන්ගේ සියල්ල හේමන්ත නිද්‍රාවකට පත්කොට, වඩාත් සුදුසු අවස්තාවක් එළඹෙන තුරු හෙමන්ත්‍ර නිද්‍රාවේ පසුවෙන බව පැවසෙනවා. ඔවුන් අපේක්ෂාවෙන් සිටින එම සුදුසු අවස්තාව කුමක්ද ? අපි ඒ පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරපු වීඩියෝව වීඩියෝව නැරඹුවොත්, කියවනවාටත් වඩා හොඳින් එය අවබෝධ කරගන්නට පුළුවන්.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!