ඈත්ව පිහිටි ලොව හුදකලාම නිවස සොයාගනියි.

අයිස්ලන්තය ආශ්‍රිතව එලිඩේ ලෙස හඳුන්වන කුඩා දුපතක් පිහිටා තිබෙනවා. අන්තර්ජාලයට එකතු කරපු මෙම චායාරූපය තුල සුදු පැහැති තිතක් ඔබටත් පෙනෙනවා ඇති.

ඒ පිළිබඳව වැඩි දෙනෙක්ට ඇතිවුනේ ඉතාමත්ම දැඩි කුතුහලයකි. වැඩිවිස්තර සොයාබැලීමේදී වසර තුන්සියයකට පෙර එහි පවුල් 5ක් වාසය කර බව හෙළිවී තිබුනා. එහි විසූ අවසන් පවුල එම දූපත හැරදමා ගියේ 1930 වර්ෂයේදීයි. පෆින් කුරුල්ලන් දඩයම් කිරීම, මසුන් මැරීම සහ ගවයින් ඇතිකිරීම වැනි දේවල් මගින් ඔවුන් ජීවිකාව සරිකරගෙන තිබුනා. අද එහි ඉතුරුව තිබෙන්නේ එක් හුදකලා නිවසක් පමණයි.

අද එහි කිසිවෙක් වාසය කරන්නේ නැතිවුනත්, ඕනෑම කෙනෙකුට එහි සංචාරය කරන්නට පුළුවන්. බැලූ බැල්මට මෙය ලොව හුදකලාම ස්ථානයක් සේ ඔබට පෙනෙනවා ඇති.

එම දුපතේ වූ කුඩා ලැගුම්හල ඉදිකර තිබුනේ එලිඩේ හන්ටින් සමාගම විසින්. ඒ 1953 වර්ෂයේදීයි. එය හන්ටින් ලොජ් ලෙස නම්කර තිබෙනවා. එම නිවස තුල විදුලිය සහ නළ ජලය ඇත්තේ නැහැ. එසේ වුනත් ලොව පුරා නන් දෙසින් සංචාරකයින් එහි පැමිණෙනවා.

දඩයම් කිරීම විනෝදාංශයක් කරගත් අයට, එලිඩේ හන්ටින් සමාගම හරහා මෙහි පැමිණෙන්නට පුළුවන්.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!