ලොව විශාලතම බළලුන් මෙන්න

අද අපි ඔබව දැනුවත් කරන්නේ ලොව විශාලතම බළල් කුලයේ සත්වයින් පිළිබඳවයි.

1. ලයිගර්

බළල් කුලයේ ලොව විශාලතම සත්වයා ලයිගර් ලෙස හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මෙම සත්වය විශේෂය නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ පිරිමි සිංහයෙකු සහ කොටි දෙනක් මුහුම් කිරීමෙන්. එම සත්වයින්ගෙන් සින්හයින්ගේ සහ කොටියන්ගේ චරිත ලක්ෂණ දිස්වෙනවා. මෙම සත්වයින්ගේ වර්ධනය වෙන වයස් සීමාව අනෙකුත් සත්වයින්ට වඩා ඉතාමත්ම වැඩියි. එම නිසා ඇතැමුන් සිතන්නේ ඔවුන් මුළු ජීවිත කාලය පුරාවටම නොනවත්වා වර්ධනය වෙන බවයි. මෙවැනි සත්වයෙකු සිටින බවවත් බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ. විශ්වාස කරන්න මෙම සත්වයා අඩි 9 සිට 12ක් දක්වා වර්ධනය වෙනවා. ඒවගේම වැඩුණු ලයිගර් සත්වයෙකු අඩි 5.5ක් තරම් උසකින් යුතු වෙනවා.

2. සයිබීරියන් ටයිගර්
සයිබීරියන් ටයිගර් සත්වයාත් ඉතාමත්ම විශාලයි. ඒවගේම අලංකාරවත් වර්නයකින්ද යුක්තයි. අනෙකුත් බළල් කුලයේ සත්වයින් හා සසඳා බලනවිට, මෙම සත්වයාට ඉතාමත්ම කටුක පරිසරයක වුනත් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්. සයිබීරියන් ටයිගර් සත්වයෙක් අඩි 11ක් දක්වා වර්ධනය වෙන අතර, අගල් 43ක් තරම් උසකින් යුතු වෙනවා. ඒවගේම රාත්තල් 1025ක් පමණ ශරීර බරකින් යුතු වෙනවා.

3. Bengal tiger

බළල් කුලයේ අලන්කාරවත්ම සත්වයා බෙන්ගල් ටයිගර් ලෙස හඳුන්වන්න පුළුවන්. එම සත්වයා පුරුදුව සිටින්නේ රාත්රීයෙදී දඩයම් කිරීමටයි. නමුත් අවාසනාවකට එම සත්වයා වඳවීමේ තර්ජනයට මුහුණදී සිටිනවා. මෙම සත්වයා පෙනුමෙන් කෙතරම් අලංකාරවත් වුනත්, දරුණු ඝාතකයෙකු ලෙස හඳුන්වනවා. මෙම සත්වයාත් උපරිම වශයෙන් අඩි 12ක් දක්වා වර්දනය වෙනවා.

4. lion

සිංහයා යනු විශාල ශරීරයක් ඇති බළල් කුලයේ සත්වයෙක්. මෙම සත්වයාව පහසුවෙන් පුහුණු කල හැකියි. එම හේතුව නිසා තමයි සර්කස් වල සිංහයින් බහුලවම දකින්නට ලැබෙන්නේ. සිංහයා වනාන්තරයේ රජු උනත්, බළල් කුලයේ විශාලතම සත්වයින් අතරින් ඔහුට හිමි වන්නේ 4 වෙනි ස්ථානයයි. අඩි 8 දක්වා විශාලව වැඩෙන මෙම සත්වයා අගල් 43ක් තරම් උසකින් යුතු වෙනවා.

5. ජගුවාර්

බළල් කුලයේ සියලුම සත්වයින් අතරින්, ශක්තිමත්ම හණුවක්ට උරුමක් කියන්නේ ජගුවර් සත්වයායි. අනෙකුත් බලල කුලයේ සත්වයින්ට වඩා ඉතාමත්ම කඩිසර බවක් ඇති සත්වයෙක් ලෙසත් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඒවගේම බටහිර අර්ධ ගෝලයේ වෙසෙන දරුණුම බළල් කුලයේ සත්වයා ලෙසත් ජගුවරයා හඳුන්වන්නට පුල්ලුවන්. හොඳින් වැඩුණු ජගුවාර් සත්වයෙක් අඩි 6ක් තරම් දිගකින් යුක්තයි.

ඒ ඔබ දුටුවේ ලොව විශාලතම බලල කුලයට අයත් සත්වයින්.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!